page_head_bg

Nyheter

Medicinska förband, som en klass av viktiga sanitetsmaterial, spelar en viktig roll i mitt lands exporthandel.Under de senaste åren har mitt lands medicinska förbandsindustri upprätthållit en snabb utveckling, och exporten har alltid stått för mer än 20 % av den totala globala exporten av medicinska förband.Eftersom mitt land är ett stort traditionellt textilland, och även världens största bomullsproducent, konsument och importör, är produktionen av bomullsgarn stor, textilindustrins industriella kedja är relativt komplett och den har en god industriell klusterfördel.Branschanalytiker från Shangpu Consulting påpekade: Med det alltmer framträdande globala åldrandeproblemet och ökningen av sår, liggsår och andra sjukdomar kommer efterfrågan på den internationella marknaden för medicinska förband att fortsätta att växa.Under 2013 var mitt lands totala export av medicinska förband 2,381 miljarder US-dollar, en ökning på 3,94 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 12,31 % av exporten av medicintekniska produkter.Under första halvåret 2014 var det totala exportvärdet av medicinska förband i mitt land 1,254 miljarder US-dollar, en ökning på 10,84 % jämfört med föregående år.Nordamerika är mitt lands största exportmarknad för medicinska förband, med ett exportvärde på 803 miljoner USD, en minskning på 2,03 % jämfört med föregående år;Europa är den näst största exportmarknaden, med ett exportvärde på 782 miljoner USD.

Under 2013 exporterade mitt land medicinska förband till 195 länder och regioner.Ur exportområdets perspektiv är Nordamerika den största exportmarknaden för medicinska förband i mitt land, med ett exportvärde på 803 miljoner USD, en minskning på 2,03 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 33,72 %;Europa är den näst största exportmarknaden, med ett exportvärde på 782 miljoner USD.En ökning på 7,16 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 32,86 %;Asien rankades på tredje plats, med ett exportvärde på 462 miljoner US-dollar, en ökning med 2,58 % på årsbasis och en andel på 19,4 %.Tre kontinenter stod för 85,98%.

news-thu-1

Datakälla: China Industrial Investment Decision Network

De 10 bästa marknaderna för mitt lands export av medicinska förband är USA, Tyskland, Japan, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien, Venezuela och Australien, med ett totalt exportvärde på 1,639 miljarder US-dollar, vilket motsvarar 68,86 %.För närvarande, på grund av mättnadstrenden på de europeiska och amerikanska marknaderna och den hårda konkurrensen, har mitt lands exportföretag för medicinska förband vänt sina marknadsmål till tillväxtländer.


Posttid: 2022-jan-26